Một cuốn sách được tìm thấy do nhầm lẫn. Một câu thần chú được tạo ra bởi sự ngu ngốc … Sẽ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu! Bạn sẽ để mọi thứ ra khỏi tầm tay?
Bạn sẽ sử dụng nó cho tất cả những người phụ nữ xung quanh bạn? Làm cho họ yêu bạn?
Hay thất bại và mất tất cả?
Do nhầm lẫn gì đó mà bạn tìm thấy được một cuốn sách, trong cuốn sách có ghi một câu thần chú trong khá ngu. Bạn còn ngu hơn khi đã đọc câu thần chú đó. Và đó là bước ngoặt cho tương lai của bạn, một cuộc phiêu lưu đã âm thầm bắt đầu từ đây.
Bạn sẽ sử dụng những câu thần chú với những người xung quanh, hay bạn sẽ làm cho họ yêu bạn? Bạn sẽ có tất cả hay là mất tất cả đây? Bạn còn đợi mong gì nữa sao không chơi game đi.

DEVELOPER: NaughtyGames
PUBLISHER: NaughtyGames
RELEASE DATE: 2020-02-02
GENRE:  3DCG, Incest, Corruption, Love, Cheating, POV,..

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.9.5:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply