Học xong đại học và trở về nhà sống trong lúc tìm việc làm. Bạn nhận ra trong nhà đã thay đổi và thật sự rất tệ. Bố dượng và hai chị gái từ đâu đó xuất hiện, ông ta là một người đàn ông tốt nên gia đình bạn đã chấp nhận người cha này.

DEVELOPER: Saddoggames
PUBLISHER: Saddoggames
RELEASE DATE: 2020-02-24
GENRE:  3DCG, Male protagonist, Male domination, Graphic violence, Cheating, Romance, Groping, …

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.9.0:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply