Một thế giới của quái vật và ác quỷ, con người nơi đây vốn phải đề phòng với mọi nguy hiểm. Bạn vào vai một nhân vật với bản tính bị tha hóa trở thành một con succubus từ trước, nhiệm vụ trước mắt là biến ngôi làng trở thành một trại succubi.

DEVELOPER: Akuochichance
PUBLISHER: Akuochichance
RELEASE DATE: December/2011
Size: 93mb
GENRE: 2dcg, pc game, complete,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply