Càng chơi game thì bạn càng gặp nhiều nhân vật nữ, mỗi người đều có các câu truyện riêng với bạn, bạn sẽ là người quyết định đưa ra những lựa chọn để khiến số phận của các nhân vật này thay đổi.

DEVELOPER: ASLPro3d
PUBLISHER: ASLPro3d
RELEASE DATE: 2018-12-06
Size:819mb
GENRE:  3DCG, Cheating, Corruption, Domination, Fantasy, Tentacles,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

PC Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
Android Note:
Swipe up: Open Menu
Swipe down: Hide Interface
Swipe right: Skip
Swipe left: Rollback

Share Post:

No Comments

Leave a Reply