OVERVIEW:

In this pixel art H simulation game, become the deity of fertilization and use your powers of possession,
and the knowledge of the 48 sacred sex techniques to help three married couples achieve “happiness”
at a hot spring resort.

Base Controls:
Directional buttons: Movement, selection
Z: Confirm
X: Possess / Release possession
* Press X at the title screen to change BGM volume
* Press H for unlimited powers cheat

There is an arcade-style score system, but the game is simple to play, and there are no time limits.
Use your deity powers to possess, and have lots of different kinds of sex.
Check the 48 methods in the Gallery at any time!

Trong trò chơi mô phỏng pixel art H này, hãy trở thành vị thần thụ tinh và sử dụng sức mạnh sở hữu của bạn,
cùng những kiến thức về 48 kỹ thuật quan hệ tình dục thiêng liêng giúp ba vợ chồng đạt được “hạnh phúc”
tại một khu nghỉ mát suối nước nóng.

Kiểm soát cơ sở:
Các nút định hướng: Di chuyển, lựa chọn
Z: Xác nhận
X: Sở hữu / Giải phóng quyền sở hữu

 • Nhấn X ở màn hình tiêu đề để thay đổi âm lượng nhạc nền
 • Nhấn H để ăn gian quyền hạn không giới hạn

Có một hệ thống điểm theo phong cách arcade, nhưng trò chơi rất đơn giản để chơi và không có giới hạn thời gian.
Sử dụng sức mạnh thần thánh của bạn để chiếm hữu và có rất nhiều kiểu quan hệ tình dục khác nhau.
Kiểm tra 48 phương pháp trong Thư viện bất kỳ lúc nào!

Detail of the game
 • Release Date: Apr/23/2021
 • Developer Koguma Project
 • Publisher Koguma Project
 • Language: Japanese
 • Version: Fix 23.04.2021
 • OS: Windows
 • Size: PC= 69.11mb
 • Genre: Dot/Pixel Married Woman Cuckoldry (Netorare) Pregnancy / Impregnation Orgy Sex

Download game

Changelog
 • April 23, 2021 Bug fixes added Bug fix 48 hand count mistake Additional per-species display Fully open with additional Hidden Museum trick H
 • April 19, 2021 Bug fixes added Forbidden trick “H” key to change the timing of the inexhaustible announcement of mythical power Fixed bugs against walls, etc.

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

6 Comments

 by shura in 13/05/2021

how to fix 0xc000007b

 by sas in 13/05/2021

Why does it show 0xc000007b when I enter the game

 by vinh in 22/05/2021

sao mình toàn bị lỗi ko tìm thấy dll ko vậy

 by Lucci in 23/05/2021

bạn tìm cái file .dll đó trên google và làm theo hướng dẫn fix lỗi thiếu file.dll đó là được.

 by Khai in 06/06/2021

sao mình giải nén roi mà choi ko duoc ạ

 by Meownato in 10/06/2021

Sao để save game vậy :v

Leave a Reply