Trong trận chiến cuối cùng với quỷ vương.
Khi các anh hùng đã đánh tới nơi Quỷ vương ngự trị, một con quái vật được quỷ vương triệu hồi với mục đích tiêu diệt các anh hùng. Một cô gái với bộ ngực lớn xuất hiện khiến toàn trường kinh ngạc, Quỷ vương đặt sự kinh ngạc của bản thân qua một bên và ra lệnh cho cô gái ngực bự kia ăn thịt các vị anh hùng.
Ờm, đúng là cô gái đã ăn thịt toàn bộ anh hùng nhưng có điều gì đó khá sai sai ở đây?
DEVELOPER: Apatite
PUBLISHER: Apatite
RELEASE DATE: 26/06/2020
Size: 
GENRE:  RPG, 2DCG, Fantasy, Groping, Adventure,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply